Disclaimer

Studio Ad Astra besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud van deze website. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op deze website is dan ook indicatief en kan altijd zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Studio Ad Astra is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen, alsmede voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.